ԼԵԴԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
 • 29 բնակավայր 37 թիրախային բնակավայրերից` ըստ ՀՀ ԿառավարությանՈրոշման
 • 6,138 ընտանիք, որոնք մշտական բնակություն ունեն սահմանամերձ համայքում
 • 30,690 ԼԵԴ լամպ․ յուրաքանչյուր ընտանիքին տրամադրվում է 5 էներգախնայողության գործիք
 • 180,000,000 ՀՀ Դրամ կոմունալ ծախսերի տարեկան խնայողություն
 • 4,000,000 կՎտ/ժ հոսանքի տարեկան խնայողություն
 • 1,138 տոննա CO2 գազի արտանետումների տարեկան կրճատում
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Մոտ 30,710,130 ՀՀ Դրամ նվիրատվություն աջակիցների՝
 • Անհատների և կազմակերպությունների կողմից:
 • Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից ֆինանսավորվող ՄԱԶԾ«Ինտեգրված աջակցություն գյուղական զարգացմանը․ համայնքների
  դիմակայունության ամրապնդում» ծրագրի ֆինանսավորմամբ;
 • Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ՝ Հայկական Բարեգործական
  Ընդհանուր Միության և Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ՔՀ Կամուրջ ծրագրի շրջանակներում։
ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ
 • 30,000 սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներ
 • 8 դասընթացներ բուհերում և ավագ դպրոցներում
 • 180 դասընթաների մասնակից աշակերտներ և ուսանողներ
 • 5 կլոր սեղան քննարկումներ
 • 93 քննարկումների մասնակիցներ տարբեր բնագավառներից, ՀՀ 7 մարզերից