«Լուսավոր սահման»-ը կամավորական նախաձեռնություն է, որը Հայաստանի և Արցախի սահմանամերձ բնակավայրերում լուսադիոդային լամպերի տեղադրման բարեգործական ակցիայի միջոցով նպատակ է հետապնդում երկրի բնակչությանը տեղեկացնել մատչելի և էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով տնտեսումների հնարավորության մասին, միևնույն ժամանակ դա անելով սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների համար՝ հենց նրանց համար ստեղծելով երկարաժամկետ տնտեսման և կենցաղային հոգսը թեթևացնելու հնարավորություն: Միջինացված հաշվարկներով յուրաքանչյուր լուսադիոդային լամպ իր արժեքը փոխհատուցում է օգտագործման արդեն 2,5-րդ ամսում, իսկ միայն երաշխիքային 36 ամսվա ընթացքում տնտեսում է առնվազն 24000 դրամ՝ չհաշված այն հանգաման:


Please share: